OBRA CIVIL

Construcció de canonades

Des de fa més de quaranta anys, GARCAM es dedica a la construcció de canonades d´abastament d´aigua, ja sigui per al reg de finques, dipòsits de granges, o per a consum humà. Disposem de maquinària pesada per realitzar el moviment de terres i transport del material.

Inspecció de canonades

Disposem d´equip d´inspecció de canonades de diàmetres compresos des dels 50mm fins als 200mm. Canonades obstruïdes per al reg, trencaments de tub en zones de difícil accés. Localitzem el trencament o avaria de la canonada mitjançant la nostra càmera d´inspecció.

Moviments de terres

Realitzem qualsevol tipus de moviment de terres en finca o en sòl urbà. Disposem d´una àmplia flota de excavadores de totes les mides, camions banyera o dúmper. Rebaixos de terrenys, sanejament de finques, anivellacions de terreny mitjançant tractors, buldòzer, etc.

Regs aspersió

Som instal.ladors de qualsevol tipus de reg per aspersió, especialitzats en regs de finques, degotador, o per aspersors. Comercialitzem tot tipus de material per a reg. Canonada de PVC, collarins, vàlvules de comporta…

Embassaments per a reg

 GARCAM s´encarrega del moviment de terra, entrades i sortides d´aigua, canals, vessi, anivellament posterior del camí perimetral, i porsupuesto de la col.locació, muntatge i soldadura de la membrana de polietilé.

Soldadura Acer inoxidable Lleida

Taller de soldadura d´acer inoxidable propi, pales de reg, Menjadores d´animals, pales especials per tractament de purins i granjes. Baranes , portes d´accés, demani´ns pressupost sense compormís. Donem servei a tota la província de Lleida. 

Muntatges hidràulics

Som instal·ladors de qualsevol sistema de reg i muntatge hidràulic. Tenim a la seva disposició un equip tècnic que podrà orientar cap al millor dels tipus de reg i el que necessita per la seva finca de regadiu. Treballem amb els millors fabricants de material per a reg a escala mundial.

Reparació de pantans i basses

Reparem pantans i basses de PVC, Polietilè, EPDM, etc. Disposem dels equips necessaris per a reparació.

Extrusores, soldador per termo fusió, soldadura de pantà. Impermeabilització de dipòsits.

CONTACTA AMB NOSALTRES

CONTACTE

Carretera de Tàrrega nº27
25600 Balaguer (Lleida)

Telèfon: 973 446 445 | 696 97 27 50
Email: garcam@garcam.es
Web: garcam.es